ДЕЙНОСТ И ПРИОРИТЕТИ

Целта на настоящата уеб страница е да популяризира бизнес услуги и софтуер в областта на правно-информационните и финансови системи.

Ние предлагаме:

1. Възможности за купуване, продаване и наемане на бизнес.

2. Сътрудничество при закупуване и опериране със следните софтуерни продукти: правно-информационна система АПИС, софтуерът  БИЗНЕС НАВИГАТОР и БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ. Диян Великов е представител на фирмите-разработчици на продуктите - "АПИС ЕВРОПА" АД и "КОМЕРС ФИНАНС" ООД за област Добрич. При проявен интерес ние сме готови да ви запознаем със съответния софтуер! 

3. ЕТ Диян Великов предлага пълно счетоводно обслужване на Вашата фирма.

4. Застрахователна дейност.

 

ЗАЩО Клиентите избират нашият софтуер?

Основните преимущества на предлаганият от нас софтуер са:

  • Качество по Европейски стандарти

  • Разширяване на функционалността

  • Екстри и автоматични операции

  • мобилни версии на продуктите

В новите условия на повсеместно навлизане на компютърната техника в дейността на всяка фирма изборът на конкретен софтуер е от първостепенно значение. Изискванията са той да бъде на достъпна цена, да има богати функционални възможности и да е лесен за употреба. Да не изисва намеса на програмисти, а всеки потребител сам да може да настройва програмата. Главната особеност на предлаганите софтуерни решения са простите, удобни и логични средства на работа. Предлаганите от нас софтуерни продукти са разработени така, че да започнете работа веднага, с минимални усилия по настройката на програмата. Използуват се възможностите на включените в програмата екстри и автоматични операции.

АПИС е компютърна информационна система е изградена на модулен принцип. Всеки отделен модул е съобразен с изискванията на професионалната среда, за която е предназначен продуктът. Модулите се обновяват непрекъснато и основната тенденция към разширяване на функционалността е неизменна. Качеството и многофункционалността на този софтуер го правят Лидер на българския пазар в областта на правните и финансови информационни системи.

Бизнес Навигатор е реализиран като единна програма, с единни данни и пълен достъп до всички функции. Напълно се елиминира изчерпалия възможностите си модулен подход, така че информацията постъпва от първичния документ направо във всички раздели на счетоводството. Екстрите на Бизнес Навигатор не са модули, а допълнителни функционални възможности, позволяващи обработката на сложни счетоводни операции направо от първичните документи. От първичните документи информацията постъпва веднага за обработка във всички раздели на счетоводството. Редица допълнителни операции се извършват автоматично, като задължението на счетоводителя е да проследи тези операции и да извади справките за тях. Някои от екстрите дори не налагат участието на счетоводителя при обработките. Те работят на принципа " Включи и забрави", като спестяват голяма част от ръчните операции. В такива случаи счетоводителят запазва само контролната си функция, и разбира се, следи за последователността на операциите. Това е насоката, в която се развива Бизнес Навигатор през годините от неговото създаване през 1994г. до сега. Непрекъснатото усъвършенствуване на продукта добавя нови стъпки към автоматизацията на счетоводството. Така Бизнес Навигатор се приближава постепенно към диалоговото счетоводство на бъдещето, което дава възможност за облекчаване на ръчния труд и постепенно преминаване към бездокументно, безхартиено счетоводство.