КОНТАКТИ

Представител за област Добрич: Диян Великов Великов

гр. Добрич, бул. „Добруджа”, № 9А, ет. 3, офис 303

Тел.: +359 0878529847

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

СЧЕТОВОДСТВО

ЕТ Диян Великов предлага пълно счетоводно обслужване на Вашата фирма.

НАЕМЕТЕ БИЗНЕС

СЪЩНОСТ, ПРОЦЕДУРА И ТАКСИ

 

Ако желаете да намерите подходящ бизнес, който да наемете, тук можете да се свържете с нас и да обявите Вашия интерес при конкретно зададени от Вас параметри. Моля да изпратите информация за контакт с Вас, както и подробности относно бизнеса, който желаете да наемете.
След получаването на Вашето запитване ще се свържем с Вас за разговор и договаряне на всички детайли по Вашия интерес.
Моля, имайте предвид, че събираме първоначална регистрационна такса от 75 лв. без ДДС
, която покрива работата по оформянето на Вашата оферта на български и английски език, регистрацията й в нашата база данни през първата година. Ако след изтичането на първата година, все още желаете да продължите да рекламирате Вашия интерес за наемане на определен вид бизнес с нас, рекламната цена е 50 лв. без ДДС годишно. Важно е да знаете, че потенциалните наемодатели или заинтересовани от Вашето предложение ще се свързват директно с Вас за допълнителна информация, договраяне на оглед или извършване на наемна сделка и няма да ползвате нашите посреднически услуги.
Преди да започнем работа по Вашето запитване, ще се радваме да отговорим на всички въпроси, които имате.
ГАРАНТИРАМЕ ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ!

 

БИЗНЕС НАВИГАТОР - ЗАПЛАТИ

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ е професионална компютърна програма от висок клас за обработка на работни заплати, управление на човешки ресурси и личен състав.

Удовлетворява изиск­ва­нията на различни системи на заплащане на труда, на трудовото и осигурителното законодателство в Р.България. Разработена е от фирма Комерс Финанс АД като цялостна програма, без модули, с единни данни и пълен достъп до всички функции. Осигурена е автоматична връзка към счетоводството на интег­рираната система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР.

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ се настройва бързо и лесно към особеностите на фирми с раз­личен предмет на дейност. Гъвкава е и се актуализира своевременно при промяна в нормативната база.

Предназначение

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ може да се използва без ограничения за обработка възнаграж­денията на различни видове и категории работници във всички сфери на икономиката.

Обработват се следните категории работници и видове договори:
- Щатни служители, работещи на трудов договор;
- Работници на сделна система на заплащане;
- Служители по втори или допълнителен трудов договор;
- Лица по граждански договор;
- Персонал по договор за управление и контрол;
- Самоосигуряващи се лица;
- Пълно и непълно работно време.

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ има и допълнителни функционални възможности за отчитане на дейността на специалистите по управление на човешките ресурси и личен състав. В програмата се поддържа стандартна база данни с най-необходимите документи, които се издават на служителите, съобразени с нормативната база. Вградените дизайнери на отчети и на документи позволяват гъвкаво приспособяване на програмата към нуждите на всяка фирма. Програмата намира приложение както в малки и средни фирми, така също и в големи фирми с повече звена и подразделения.

Версии

БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ се предлага като еднопотребителска версия за един компютър или като мрежова версия с 2, 5 или 10 работни места. За малки фирми до 20 служители е разработена специална минимална версия с ограничение в броя на обработваните лица до 20 души. Всички версии на програмата се предлагат като еднофирмен или многофирмен вариант. С многофирмения вариант могат да се обработват много самостоятелни фирми без ограничение на броя на фирмите.

КУПЕТЕ БИЗНЕС

СЪЩНОСТ, ПРОЦЕДУРА И ТАКСИ

 

Търсите ли бизнес за покупка?
Тук е мястото, където можете да се свържете с нас и да обявите Вашия интерес от покупка/придобиване на бизнес при конкретно зададени от Вас параметри. Моля да изпратите информация за контакт с Вас, както и подробности относно бизнеса, който желаете да придобиете. След получаването на Вашето запитване ще се свържем с Вас за разговор и договаряне на всички детайли по Вашия интерес. Моля, имайте предвид, че събираме първоначална регистрационна такса от 75 лв. без ДДС
, която покрива работата по оформянето на Вашата оферта на български и английски език, регистрацията й в нашата база данни за периода на първата година. Ако след изтичането на първата година, все още желаете да продължите да рекламирате Вашия интерес за покупка на определен вид бизнес с нас, рекламната цена е 50 лв. без ДДС годишно.
Важно е да знаете, че потенциалните продавачи или заинтересовани от Вашето предложение ще се свързват директно с Вас за допълнителна информация, договраяне на оглед или извършване на сделка и няма да ползвате нашите посреднически услуги.
Преди да започнем работа по Вашето запитване, ще се радваме да отговорим на всички въпроси, които имате.
ГАРАНТИРАМЕ ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ!