ЗАСТРАХОВКИ

70 години ДЗИ


„ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, ЕИК 121718407 и

„ДЗИ - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД ЕИК 121518328,

София 1000, Бул. „Витоша” №89Б – Милениум център

Главна агенция – град Добрич, ул. „Ген. Киселов“ №1, тел.: 029027581, 058655353, 058655366

www.dzi.bg

 

 ДЗИ е дружеството с най-дълга история и опит на българския застрахователен пазар. Компанията, символ на „застраховане“ в България, разработва и предлага пълна гама застрахователни продукти в направления Общо застраховане и Животозастраховане, както и продукти, свързани със здравни рискове.

 

Списък на продуктите на ДЗИ по направления

 

Автомобилно застраховане

 • Гражданска отговорност на автомобилистите
 • Автомобилна застраховка "Каско"
 • Злополука на пътниците в обществения транспорт(задължителна)
 • Злополука на лицата в превозните средства (доброволна)
 • Помощ на пътя

Имуществено застраховане

 • "Комфорт за дома" и "Комфорт за бизнеса" 

Отговорности

 • Обща гражданска отговорност
 • Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството (чл. 171 от ЗУТ)
 • Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по отношение на конкретен строителен обект (чл. 173, ал. 1 от ЗУТ)
 • Професионална отговорност от нотариус
 • Професионална отговорност на адвокати

Застраховки „Злополуки“

 • Застраховка „Злополука“
 • Задължителна застраховка „Трудова злополука“
 • Застраховка „Злополука на учащи и деца от детски градини и ясли“
 • Злополука на пътниците в средствата за обществения превоз (задължителна)
 • Злополука на лицата в превозните средства (доброволна)
 • Задължителна медицинска застраховка на чужденци, пребиваващи в Р България или транзитно преминаващи през страната

Животозастраховане

 • ДЗИ Актив+
 • Допълнителни пакети към застраховки „Живот“
 • Здравна застраховка за второ медицинско мнение и лечение в чужбина
 • ДЗИ Динамик
 • ДЗИ Премиум

Инвестиционни продукти

 • Евробъдеще

Медицинско застраховане

 • Медицинско застраховане
 • Медицинска застраховка „Добро здраве“

Помощ при пътуване

 • „Медицински разходи при заболяване и злополука в чужбина с осигурен асистанс“ ЗА ЕДНОКРАТНИ ПЪТУВАНИЯ
 • „Медицински разходи при заболяване и злополука ча често пътуващи лица в чужбина лица с асистанс“ ЗА МНОГОКРАТНИ ПЪТУВАНИЯ

Задължителни застраховки

 • Гражданска отговорност на автомобилистите
 • Гранична отговорност „Гражданска отговорност на автомобилистите“
 • Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството (чл. 171 от ЗУТ)
 • Професионална отговорност от нотариус
 • Професионална отговорност на адвокати
 • Задължителна застраховка „Трудова злополука“
 • Задължителна медицинска застраховка на чужденци, пребиваващи в Р България или транзитно преминаващи през страната

 

 Като застрахователен агент на ДЗИ оказваме пълно съдействие при сключване на договори за застраховане с клиенти и обработка на щети.

Лице за контакт:
Диян Великов,
застрахователен агент на ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕЕАД  и ДЗИ - ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД

гр. Добрич, ул. "Добруджа" №9А, ет. 3, офис 303
тел.: 0878 529847
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.